12.5.2018 na milongi Calesita v Ljubljani ... (krateka video posnetka s telefonom):